این بار هم ماه مبارک خدا یک تقه دیگر انداخت

بد نیست نگاهی به کرده ها کنیم

توشه امسال چه بود

مانده امسال چه شد.

دلم برای نوجوان ساده دل خیلی سوخت

آنگه که می نوشت آقای رئیس جمهور

خوشحال بودم که با حضور شما قرار است سفره خانه ما رنگی نو بگیرد

و ما هم احساس کنیم که در این دنیا جز خدا حامی دیگری هم داریم

اما امسال بر خلاف پارسال هم کمتر گوشت خوردم و هم بیشتر نان و پنیر

به خاطر اینکه هم مرغ و هم گوشت گران تر شده اما حقوق پدر بازنشسته من

هیچ تغییری نکرده.

/ 0 نظر / 7 بازدید