کمی انصاف برادر

عزیزی از جمع هفته نامه یا لثار.... گفته

آهای ملت غیور ایران چرا برای دختری چون نرگس اشک می ریزید

آهای مدیران شبکه چرا به عمد وسط جشن و سرور ملت به سبب پیروزی حزب الله

تصاویر و ویژه برنامه از چگونگی درگذشت نرگس پخش می کنید.

البته اگر هر هفته سری به این هفته نامه  بزنید حداقل یکی ار سریالها فیلم ها و...  مورد هجوم

چنین نقدهایی قرار می گیرند.

اما چند تا نکته مهم هم در این مقاله بود که بد نیست به اون ها هم اشاره کنم.

گفته که چرا صدا و سیما ۸۰ میلیون پول بیت المال را خرج این دختر کرده که در حالتی غیر

 متعادل (حتما منظور مست بوده  یا اکس خورده) و جان هفت نفر دیگر را نیز گرفته و چرا صدا و

سیما حتی یک پیام تسلیت هم به باقی فوت شدگان نداده.

البته انقادهایی به کارگردان شده که چرا این دختر را چون قدیسی پاک نشان داده و همه بدی

 ها را از او دور کرده و تنها نکته مثبت نویسنده این بود که تعریف و تحسین قابل قبولی از حجاب

 نرگس داشت و این کار او را پسندیده.

حالا شما نظر بدید و قضاوت کنید و بگید که کجاهای صحبت این دوست رو قبول دارید.

/ 0 نظر / 5 بازدید